Gå videre til innhold
Uten bilen stopper rittet
Uten bilen stopper rittet

Blogginnlegg -

Dekorerte biler fra sykkelritt er etterspurt av bilkunder

Sjefen for sykkelrittet Arctic Race of Norway, Knut -Eirik Dybdal, sier følgebilene fra rittet selges etter løpet, med dekoren på som tegn på at bilen har vært med på noe spesielt. Og det er kanskje ikke så rart, for det er umulig å arrangere et profesjonelt etapperitt på sykkel uten en stor kortesje med biler. Slike ritt foregår over store distanser, og de dekorerte bilene er synlige for publikum hele tiden når de bistår syklistene og løser store logistikkutfordringer for arrangørene.

Det man vanligvis legger merke til på TV er rytternes servicebiler som ligger tett opp i feltet. De sørger for drikke og evt. medisinsk assistanse, for ikke å snakke om enkle reservedeler hvis noe skulle gå galt med en av syklene. -Teamenes servicebiler spiller en viktig rolle for syklistene og bilenes plassering henger sammen med rytternes posisjon i rittet, sier Dybdal. I tillegg kommer arrangørens biler som ligger foran og bak feltet. Både politi og TV-produksjon er også synlige i kortesjen, med både biler og motorsykler som følger løpet.

134 biler er rittets ryggsøyle

Ikke bare skal løpet følges, men funksjonærer og utstyr skal også fraktes. Da er det kun biler med skikkelig laste-og passasjerkapasitet som gjelder.- Vi har en samarbeidsavtale med Hyundai som betyr at vi har tilgang til 134 biler før og under rittet. Det er mye utstyr som skal fraktes mens løpet går sin gang, sier Dybdal. I slike situasjoner er det viktig at bilene er til å stole på og robuste nok til å håndtere våre behov hver dag gjennom hele rittet.

Mye logistikk også for billeverandøren

Også for billeverandøren Hyundai er det mange ting som skal koordineres. I god tid før løpet må man sammen med arrangøren utrede antall kjøretøy og type biler som er nødvendige for å gjennomføre rittet på en skikkelig måte. Deretter må bilene bestilles fra fabrikken slik at de kommer til landet i god tid før rittet. Ved ankomst Norge blir bilene dekorert og sendt med trailer til rittets nærmeste Hyundai-forhandler i området der starten går. Der blir siste klargjøring gjort før Arctic Race overtar dem frem til løpet er over. Etter arrangementet blir bilene fordelt ut til Hyundais forhandlere over hele landet. Det har vist seg at de dekorerte bilene tiltrekker seg ekstra oppmerksomhet blant bilkundene. Mange ber om å få beholde dekoren, slik at de blir innehaver av et genuint minne om verdens nordligste internasjonale sykkelritt.

Mye mer enn bare et sykkeløp

Arctic Race of Norway sitt slagord "Mye mer enn bare et sykkelløp" henger godt sammen med de mange sidearrangementene i kjølvannet av sykkelrittet og den unike entusiasmen som kommer til uttrykk langs løypa, - Det er fantastisk å se den flotte rittkortesjen, med toppsyklister, motorsykler og dekorerte Hyundaibiler, i møte med tilskuerne langs veien og i byer og tettsted, avslutter Dybdal.

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Øyvind L. Knudsen

Øyvind L. Knudsen

Pressekontakt Produkt & PR-sjef

Velkommen til Hyundai Motor Norway.

Hyundai Motor Norway tilbyr innovative, moderne og driftssikre biler med høy kvalitet. Hyundai har de siste årene utviklet seg til å bli et ledende selskap på nullutslippsmobilitet, og er et av Norges mest solgte bilmerker. Hyundai har den bredeste porteføljen av elektrifiserte drivlinjer i verden, og fra 2021 selger merket kun ladbare, elektriske og hydrogenelektriske biler i Norge. Ved selskapets norske hovedkontor på Alna i Oslo er det cirka 30 ansatte.

Hyundai skaper og utvikler innovative teknologier, økosystemer og mobilitetsløsninger i dag, slik at vi kan gjøre det beste og riktige for mennesker i morgen.

Vil du vite mer om Hyundai, gå til www.hyundai.no eller www.hyundai.com.

Hyundai Motor Norway
Alf Bjerckes vei 8
0582 Oslo
Norway