Gå videre til innhold
Hyundai XCIENT Fuel Cell. Foto: Hyundai
Hyundai XCIENT Fuel Cell. Foto: Hyundai

Pressemelding -

Verdens første tunge hydrogenelektriske lastebil er nå på vei til Europa

  • Hyundai Motor sender nå de ti første XCIENT Fuel Cell, som er verdens første hydrogenelektriske tunge lastebil, til Sveits.
  • Hyundai leverer 50 XCIENT Fuel Cell til Sveits i år, og totalt 1.600 enheter innen 2025.
  • Med kraft fra et 190 kW brenselcellesystem, kan XCIENT Fuel Cell kjøre inntil 400 km på én fylling.
  • Lastebilen er fullt ut egenutviklet av Hyundai, og vil bidra til fremtidens nullutslippssamfunn.
  • Hyundai utvikler også trekkvogn med rekkevidde på 1.000 kilometer per fylling.

Hyundai Motor Company har i dag sendt de ti første XCIENT Fuel Cell til Sveits. Modellen er verdens første tunge lastebil med hydrogenelektrisk drift.

Hyundai skal produsere 50 XCIENT Fuel Cell for det sveitsiske markedet i 2020, og kommersiell overtakelse til sluttkunder skjer fra og med september. Hyundai planlegger å eksportere 1.600 XCIENT Fuel Cell innen 2025, og stadfester med det selskapets forpliktelser for fremtiden, samt posisjonen som en leder på miljøvennlig teknologi. Hyundai jobber kontinuerlig med reduksjon av utslipp gjennom utvikling av nullutslippsteknologi.

- XCIENT Fuel Cell er en realitet allerede, og ikke bare noe vi har på tegnebrettet for fremtiden. Ved å kommersialisere dette banebrytende kjøretøyet nå, markerer Hyundai en stor milepæl i tungtransporten, og et viktig steg mot hydrogensamfunnet, sier In Cheol Lee, som leder Hyundais nyttekjøretøyseksjon.

- Gjennom å bygge et omfattende økosystem for hydrogen, hvor kritiske transportbehov møtes av kjøretøyer som XCIENT Fuel Cell, vil vi skape et paradigmeskifte som til slutt vil fjerne utslipp fra biler fra miljøregnskapet.

Lee understreker at Hyundais ledende posisjon på hydrogenelektriske kjøretøyer har lagt grunnlaget for den nye lastebilen.

-Hyundai introduserte verdens første hydrogenelektriske bil, ix35 Fuel Cell, og er nå på andre generasjon personbil med NEXO. Det betyr at Hyundai innehar tiår med erfaring, verdensledende brenselcelleteknologi, samt masseproduksjonsevnen som trengs for å kommersialisere hydrogen i nyttekjøretøysektoren med XCIENT Fuel Cell.

Dette er XCIENT Fuel Cell

XCIENT Fuel Cell får kraften fra et 190 kW hydrogenelektrisk system, med doble 95 kW brenselcellestabler. Syv store hydrogentanker sørger for en samlet lagringskapasitet på 32,09 kg hydrogen. Rekkevidden er cirka 400 kilometer per fylling, og systemet er utviklet med tanke på den optimale balansen mellom kravene fra potensielle flåtekunder og fylleinfrastrukturen i Sveits. Å fylle en XCIENT Fuel Cell tar 8-20 minutter.

Brenselcelleteknologien er særlig egnet for kommersiell transport på grunn av lang rekkevidde og kort fylletid. Det doble brenselcellesystemet i XCIENT sørger dessuten for nok energi til å drive de tunge lastebilene opp og ned i det kuperte sveitsiske terrenget.

I tillegg til XCIENT Fuel Cell utvikler Hyundai en langdistansetrekkvogn med inntil 1.000 kilometer rekkevidde per fylling. Denne modellen vil bli utstyrt med et forsterket brenselcellesystem med lang holdbarhet og mer kraft, og er beregnet på det globale markedet, inkludert Europa og Nord-Amerika.

Grønt hydrogenøkosystem

Hyundai etablerte i 2019 Hyundai Hydrogen Mobility (HHM) som et joint venture i samarbeid med sveitsiske H2 Energy. HHM skal lease ut lastebilene til transportselskaper, og det er dermed ingen innledende investering for sluttkundene.

Sveits ble valgt som oppstartsmarked av flere grunner. En grunn er Sveits’ skattesystem, som unntar nullutslippslastebiler fra veiavgift. Det gjør alene at kostnadene per kilometer ved å benytte en hydrogenelektrisk lastebil er tilnærmet like lave som for en diesellastebil. Hyundais businesscase fastsetter dessuten at det kun skal benyttes helt ren hydrogen som er produsert med vannkraft. Dette er et viktig poeng, da bilene er avhengig av å kjøre på rent hydrogen for å virkelig bidra til å redusere karbonutslipp. Sveits har i likhet med Norge svært høy vannkraftproduksjon, og landet har dermed muligheten til å levere nok grønn energi til hydrogenproduksjon. Når prosjektet er godt i gang i Sveits, planlegger Hyundai å ekspandere til andre europeiske land.

Business i hydrogeninfrastruktur

Ved å tilby hydrogenelektriske kjøretøyer i kommersiell transport, bidrar Hyundai til en jevn etterspørsel etter hydrogen. Hydrospider, som er en del av samarbeidet i Sveits, bidrar på sin side med jevnt tilbud av industriell hydrogen. Dette danner grunnlaget for et businesscase som gjør hydrogenelektrisk mobilitet økonomisk fornuftig, og gjør at hydrogen som drivstoff kan vokse. Gjennom denne modellen vil Hyundai gradvis bygge opp hydrogennettverket i Sveits.

Stasjonsstrukturen i Sveits med lastebilfylling på 350 bar muliggjør også at man kan ha stasjoner som fungerer for personbiler. Hydrogenelektriske personbiler fylles med et trykk på 700 bar, og å legge til infrastruktur for dette i det eksisterende nettverket for lastebiler er mulig både på en praktisk og kostnadseffektiv måte. Tilgangen på et tilstrekkelig stort nettverk av fyllestasjoner er nøkkelen til å redusere rekkeviddeangst, og å overbevise flere kunder om å kjøpe miljøvennlige hydrogenelektriske biler.

Lederskap i hydrogen

Nullutslippsmobilitet spiller en nøkkelrolle i Hyundais strategi for fremtiden, og i tillegg til XCIENT Fuel Cell produserer selskapet blant annet hydrogenelektriske NEXO, samt batterielektriske IONIQ og Kona. Innen 2025 har selskapet som mål å være en av verdens tre største elbilprodusenter, med årlig salg av 670.000 elbiler. Det inkluderer 110.000 hydrogenelektriske biler.

I desember 2018 presenterte Hyundai Motor Group veikartet «Fuel Cell Vision 2030», som bekreftet selskapets fokus på å bidra til et hydrogensamfunn gjennom teknologisk lederskap på brenselceller. Som en del av denne planen planlegger Hyundai å produsere 700.000 brenselcellesystemer årlig innen 2030. Disse er tiltenkt bruk i biler, men også større fartøyer, tog, droner og generatorer. 

Emner


Hyundai Motor Norway tilbyr innovative, moderne og driftssikre biler med høy kvalitet. Hyundai har de siste årene utviklet seg til å bli et ledende selskap på nullutslippsmobilitet, og er et av Norges mest solgte bilmerker. Hyundai har den bredeste porteføljen av elektrifiserte drivlinjer i verden.

Pressekontakt

Øyvind L. Knudsen

Øyvind L. Knudsen

Pressekontakt Produkt & PR-sjef

Relatert innhold

Velkommen til Hyundai Motor Norway.

Hyundai Motor Norway tilbyr innovative, moderne og driftssikre biler med høy kvalitet. Hyundai har de siste årene utviklet seg til å bli et ledende selskap på nullutslippsmobilitet, og er et av Norges mest solgte bilmerker. Hyundai har den bredeste porteføljen av elektrifiserte drivlinjer i verden, og fra 2021 selger merket kun ladbare, elektriske og hydrogenelektriske biler i Norge. Ved selskapets norske hovedkontor på Alna i Oslo er det cirka 30 ansatte.

Hyundai skaper og utvikler innovative teknologier, økosystemer og mobilitetsløsninger i dag, slik at vi kan gjøre det beste og riktige for mennesker i morgen.

Vil du vite mer om Hyundai, gå til www.hyundai.no eller www.hyundai.com.

Hyundai Motor Norway
Alf Bjerckes vei 8
0582 Oslo
Norway