Gå videre til innhold
IONIQ 5 med V2G. Foto: Hyundai Motor Europe
IONIQ 5 med V2G. Foto: Hyundai Motor Europe

Pressemelding -

Slik vil Hyundais innovative V2G-teknologi bidra til en bærekraftig fremtid

 • Elbiler som støtter innovativ V2G-teknologi (Vehicle-to-Grid) kan benyttes som mobile lagringsenheter for fornybar energi
 • Gjennom å utnytte fornybar energi som er lagret i elbilbatterier, vil V2G kunne gi nytte til både eierne og samfunnet som helhet ved å mate nettet med strøm når forbruket er høyt
 • Hyundai har prosjekter i Nederland og Tyskland som gir et innblikk inn i den lovende fremtiden for V2G

Ifølge en ny vurdering fra det europeiske miljøbyrået (EEA) vil opp mot 80 prosent av bilparken i EU være helelektrisk i 2050. Det stiller krav til avansert teknologi for å balansere belastningen på strømnettet.

Med den kraftige vekstraten for elbilsalget i Europa vil man allerede i løpet av det neste tiåret se en hyppig vekst i antallet elbiler på europeiske veier. Det er en positiv nyhet for luftkvaliteten og miljøet, men er også en transformasjon som stiller både konsumenter og samfunnet overfor en rekke utfordringer med strømtilgangen.

For å bidra til å løse dette, kan avansert og innovativ V2G-teknologi (Vehicle-to-Grid) være en del av svaret. Med V2G kan man lagre fornybar energi i elbiler som er ladet i laveforbruksperioder, for så å mate dette tilbake til strømnettet når etterspørselen er stor. Det gir ikke bare fordeler for den enkelte elbileier, men også for samfunnet som helhet.

Bærekraft med utfordringer

Det er liten tvil om at fornybar energi er helt sentralt for energiforsyningen i fremtiden. Imidlertid skaper overgangen også tydelige utfordringer for kapasiteten i strømnettet. En økning i antall elbiler krever at man tilbyr mer bærekraftig energi i nettet, og man vil trolig få enda tydeligere peak-perioder der mange bruker mye strøm til samme tid.

Overgangen til fornybar energi kan også skape utfordringer med tilgangen til strøm i en periode, som vil kunne gi både økte priser og potensielle høye pristopper. Dette i kombinasjon med et ønske om å få ned bruken av fossil strømproduksjon som er nødvendig for å senke utslippene.

I tillegg har de fleste land i verden en utfordring med å bygge ut kraftproduksjonen nok til at man kan møte den nye etterspørselen i markedet.

For å bidra til lette disse utfordringene, kan elbilbatterier bli en svært effektiv løsning for smart lagring og distribusjon av strøm gjennom døgnet.

Hvordan kan V2G hjelpe?

V2G-teknologi er et innovativt konsept som nå er under utvikling for å bidra til å løse og å dra nytte av denne situasjonen. Med tiden kan V2G bli en helt sentral nøkkelfunksjon for alle avanserte elbiler. Hyundai gjør som en ledende elbilprodusent store fremskritt på dette området.

V2G gjør at strømnettet enklere vil kunne takle belastningen av det økte strømforbruket som fremtidens elbilpark vil bidra til. I tillegg gjør det at man kan lade bilen på de smarteste tidene og dagene, hvor det er mulig å lagre og benytte mest mulig bærekraftig strøm. På den måten kan elbilene fungere som en mobil lagringsenhet for fornybar strøm, som deretter mates tilbake til nettet for å jevne ut pristoppene.

Elbilbatteriene vil fungere som en buffer som strømnettet kan trekke på ved behov, og gi grønn energi tilbake til nettet på tidspunkter der for eksempel sol- og vindkraft ikke er tilgjengelig. Eksempelvis på en stille og rolig kveld.

- V2G-teknologi vil gi elbilene en sekundær funksjon utover det å frakte passasjerer. Energien som er lagret kan mates tilbake til nettet, og utnyttes av lokale strømselskaper. De kan dermed benyttes som et bidrag til å stabilisere tilgangen i strømnettet, sier sjef for Cross-Carline-produkter i Hyundai Motor Europe, Yukihiro Maeda.

- I tillegg til å bidra til å balansere nettet når etterspørselen er høy, og å være et ledd i å senke karbonutslippet fra strømnettet, kan teknologien skape økonomiske muligheter for både elbileiere og nettoperatører.

  Parkert store deler av døgnet

  I og med at V2G-teknologi muliggjør en effektiv lagring av store mengder fornybar energi har teknologien opplagte fordeler for samfunnet, både når det kommer til utjevning av strømtopper og å mate bærekraftig strøm tilbake til nettet.

  Tall viser at biler i gjennomsnitt er parkert 23 timer i døgnet, noe som tilsvarer 96 prosent av tiden. Samtidig trenger man bare 10 prosent av batteriets kapasitet til å gjøre gjennomsnittlige dagsturer for de europeiske landene. Når man da har ladet elbilene til smarte tider hvor etterspørselen er lavere, kan man som elbileier faktisk tjene penger på å selge den ubrukte energien som er lagret i batteriet. Det utgjør en fordel både for forbrukere og samfunnet som helhet.

  Hva er fremtiden for V2G?

  V2G er en fremtidsrettet teknologi som allerede er på vei. Allerede nå er flere aktører i gang med å bygge om strømnettet rundt om i Europa for å kunne dra nytte av teknologien. Dette krever samarbeid mellom en rekke partnere, inkludert myndigheter, nettoperatører og bilprodusenter. I tillegg er en felles standard for kommunikasjonen mellom bil og nett i ferd med å etableres.

  En enkelt elbil vil avhengig av årstid kunne ha stort nok batteri til å levere nødvendig strøm til fire-fem husholdninger, og en flåte av biler vil dermed kunne ha stor påvirkning på strømtilgangen i byer og tettsteder.

  For Hyundai er V2G bare en av mange teknologier man jobber med for å kunne bidra til store og smarte løsninger som gagner hele samfunnet, og dette er helt i tråd med selskapets visjon om fremskritt for menneskeheten (Progress for Humanity). Allerede i 2035 har selskapet som mål å være karbonnøytrale i Europa. I samarbeid med partnere innen feltene energistyring og teknologi har Hyundai allerede etablert to pilotprosjekter i Nederland og Tyskland, der V2G testes ut i praksis.

  I den nederlandske byen Utrecht skaper man nå verdens første bidireksjonale region, og Hyundai samarbeider med We Drive Solar om en flåte av IONIQ 5 som opererer i et V2G-nettverk. Målsetningen er at flåten skal vokse til flere hundre IONIQ 5 i løpet av få år.

  I Tyskland samarbeider Hyundai med Next Kraftwerke om å teste installasjoner med V2G-teknologi mot en rekke operatører.

  Pilotprosjektene gir Hyundai nyttig erfaring i å forstå de tekniske forutsetningene som kreves for å klargjøre V2G for massemarkedet. I tillegg demonstrer begge prosjektene hvordan nye selskaper som utvikler energimarkedet kan støttes, og ikke minst hvordan samfunnet kan dra økt nytte av fornybare energikilder.

  IONIQ 5 er som standard utstyrt med V2L (Vehicle-to-Load) i det norske markedet, og kan dermed gi strøm til alle enheter som trekker inntil 3,6kW (16A) på en vanlig stikkontakt. V2G er ikke klart for massemarkedet enda, men bilen har tekniske komponenter som i fremtiden vil kunne utnyttes til V2G.

  Emner

  Kategorier


  Hyundai Motor Norway tilbyr innovative, moderne og driftssikre biler med høy kvalitet. Hyundai har de siste årene utviklet seg til å bli et ledende selskap på nullutslippsmobilitet, og er et av Norges mest solgte bilmerker. Hyundai har den bredeste porteføljen av elektrifiserte drivlinjer i verden.

  Kontakter

  Øyvind L. Knudsen

  Øyvind L. Knudsen

  Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør

  Relatert innhold

  Velkommen til Hyundai Motor Norway.

  Hyundai Motor Norway tilbyr innovative, moderne og driftssikre biler med høy kvalitet. Hyundai har de siste årene utviklet seg til å bli et ledende selskap på nullutslippsmobilitet, og er et av Norges mest solgte bilmerker. Hyundai har den bredeste porteføljen av elektrifiserte drivlinjer i verden, og fra 2023 selger merket kun helelektriske og hydrogenelektriske biler i Norge. Ved selskapets norske hovedkontor på Alna i Oslo er det cirka 40 ansatte.

  Hyundai skaper og utvikler innovative teknologier, økosystemer og mobilitetsløsninger i dag, slik at vi kan gjøre det beste og riktige for mennesker i morgen.

  Vil du vite mer om Hyundai, gå til www.hyundai.com.

  Hyundai Motor Norway
  Alf Bjerckes vei 8
  0582 Oslo
  Norway